Website van Wijk

Disclaimer

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met deze disclaimer.

 

Deze website is eigendom van Binderij van Wijk. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten van deze website openbaar te maken en/of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Binderij van Wijk.

 

Aan de op deze website vermelde informatie kun je geen rechten ontlenen. Het is mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, gedateerd en/of onjuist is. De afbeeldingen op deze website vormen een indicatie van de producten die we op deze website aanbieden. De daadwerkelijke producten kunnen afwijken van deze afbeeldingen.

 

Binderij van Wijk heeft het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

 

De toegang tot deze website kan altijd worden beperkt of worden onderbroken. Binderij van Wijk garandeert niet dat deze website op elk computersysteem en/of in elke webbrowser functioneert.

 

Binderij van Wijk is niet aansprakelijk voor de verkrijgbaarheid van de producten die op deze site worden aangeboden. Binderij van Wijk staat niet garant voor de bruikbaarheid van deze producten voor enig specifiek doeleind.

 

Binderij van Wijk is niet aansprakelijk voor informatie die door derden via deze website wordt verzonden.

 

Mogelijk wordt op deze site doorgelinkt naar andere websites. Binderij van Wijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derde partijen en is niet aansprakelijk voor deze inhoud.

 

Het plaatsen van een link naar deze site op een andere site is toegestaan voor zover deze link naar de homepage van deze site verwijst en niet in een frame wordt vertoond. Alleen bij schriftelijke toestemming van Binderij van Wijk kan van deze bepaling worden afgeweken.

Binderij van Wijk is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het bezoek van deze website of het gebruik van de op deze website aangeboden software.