Persoonlijke gegeven en cookies

Privacy policy

Dit is de website van Binderij Van Wijk (www.binderijvanwijk.nl).

 

Ons bedrijfsadres is: Martin Ovenweg 19, 3555 HZ in Utrecht
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 30286737.
Ons B.T.W.-nummer is NL8223 28 963 B01.

 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 

Deze informatie gebruiken we:

De informatie wordt alleen intern gebruikt en geven we niet door aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

 

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet behoudens aan ons gelieerde bedrijven zijnde Pro-book bv.

 

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

 

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

 

Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons, dan kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Wij kunnen incidenteel de e-mailadressen van klanten gebruiken om je te attenderen op soortgelijke producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn.

 

Over communicatie per brief
Als je ons via onze site je postadres meedeelt, – kun je van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

 

Over communicatie per telefoon
Als je ons je telefoonnummer meedeelt via onze site, zal Binderij van Wijk alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen voordat we uw gegevens gaan gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wilt aanpassen, neem dan contact met ons op op het hierboven vermelde adres.

 

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met info@binderijvanwijk.nl.