home > specificaties

Specificaties

Onze offerte is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 30 dagen geldig. Op al onze leveringen en overeenkomsten zijn naast onderstaande technische opmerkingen, de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie van toepassing, zoals deze onderaan deze checklist zijn opgenomen. Inkoopvoorwaarden worden nadrukkelijk uitgesloten. Gebruik van digitale hulpmiddelen vereisen gezond verstand en enige basis kennis van het grafisch vak, in het bijzonder de nabewerking. Twijfelt u? Neem contact op. Hoewel wij getracht hebben zoveel mogelijk aanwijzingen en tips beschikbaar te stellen voor gebruik van deze hulpmiddelen, zijn wij niet aansprakelijk voor onvolkomenheden, onjuistheden, vergissingen of fouten in of door het gebruik van deze hulpmiddelen.

Voor een goed eindresultaat geven wij hierbij nog enige technische opmerkingen (indien van toepassing):

Looprichting
Het is van groot belang de looprichting van bijgeleverde materialen zoals binnenwerk, schutblad, bandmateriaal en stofomslag parallel aan de rug van het boek te houden.

Bedrukking
Het drukwerk moet verwerkt kunnen worden zonder smetten en overzetten. Indien u kiest voor volle bedrukking adviseren wij u het binnenwerk te voorzien van persvernis. Zonder persvernis kan drukwerk na enkele weken nog smetten. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten die te maken hebben met vlekken en/of overzetten.

Papier
Bij verwerking van papier ontstaat papierstof wat niet te voorkomen is. Met name op donkere bedrukte vlakken, is dit zichtbaar. Wij controleren hier niet op. Ook poetsen van de vellen is niet in onze prijs inbegrepen.

Binnenwerk
Eventueel aflopende illustraties moeten 4 mm groter gedrukt worden dan het netto boekformaat. Passtrepen, brunner strip en andere hulptekens 5 mm buiten het netto boekblok formaat plaatsen. Alle onderdelen van het boekblok, dus ook in‐ en omstekers en bedrukte schutbladen, moeten in de hoogte bruto (dus voor het aan driekanten schoonsnijden) even groot zijn en dezelfde kop‐ en staartafsnee hebben. Wij verzoeken u ook op de opdracht het kop wit op te geven. Inslagschema's vindt u aan de zijkant van deze pagina. Helaas is het niet mogelijk een digitaal bestand door ons te laten controleren. Uiteraard willen wij graag kosteloos een toegezonden plotterproef controleren. Ondanks dat deze schema’s met grote nauwkeurigheid gemaakt zijn, blijft het uw verantwoordelijkheid om het schema te controleren en eventuele onjuistheden te constateren.

Omslagen
Wij adviseren u de omslagen altijd te laten lamineren met kras vast laminaat. De omslagen moeten na het lamineren vlak liggen en het laminaat mag niet aan elkaar plakken of loslaten van de bedrukking. Het is evident dat de bedrukking niet van het papier mag loskomen. Omslagen met mat laminaat, zonder laminaat of voorzien van persvernis zijn krasgevoelig en niet slijtvast en hoewel wij alle zorg besteden aan de verwerking kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen. U kunt hier onze omslagcalculator downloaden waarmee u een technische tekening van het bandomslag kunt maken. Ondanks dat deze schema’s met grote nauwkeurigheid gemaakt zijn, blijft het uw verantwoordelijkheid om het schema te controleren en eventuele onjuistheden te constateren. Eventuele kosten van stempels en/of stansmessen zijn niet in de offerte opgenomen en worden apart gefactureerd. U verkrijgt daarmee overigens niet het eigendom hiervan, dit blijft bij ons. Wij verplichten ons niet stempels en/of stansmessen te bewaren en tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen recyclen wij deze 3 maanden na factuurdatum.

Aanlevering
Wij tellen de aangeleverde materialen niet bij binnenkomst, wij gaan ervan uit dat voldoende aangeleverd wordt. Wij ontvangen graag per vel of omslag 75 vel + 5% van de oplage als inschiet. De toegestane over‐ of onderlevering bedraagt ten alle tijden 10% van de oplage. Wilt u uw lamineerbedrijf of veredelaar ook voldoende inschiet geven? Aangeleverd materiaal is niet standaard bij ons verzekerd en staat bij ons voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Aflevering
Afwijkingen ten opzichte van de offerte kunnen zonder vooraankondiging op nacalculatie aan u doorberekend worden. Al onze leveringen geschieden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, af fabriek in een zending. Deel leveringen, meerdere adressen, tijdsleveringen en koeriers worden te allen tijde doorberekend. Goederen zijn, ook tijdens het transport, niet standaard verzekerd. In beginsel leveren wij op rekening en hanteren wij een standaard betalingstermijn van 14 dagen. Indien nodig kunnen wij daarvan afwijken, ook indien anders geoffreerd is, en u verzoeken de factuur voor uitlevering te voldoen. Indien u besluit de boeken tijdelijk bij ons te laten, zijn wij genoodzaakt opslag‐ en handlingkosten in rekening te brengen. 

Technische opmerkingen
Download hier de bovenstaande Technische opmerkingen

Leveringsvoorwaarden
Download hier de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie


 

 

 

 

 

 

Bereken hier het formaat van uw omslag met onze speciale tool:

Omslagcalculator

 

Inslagschema's

 

 

Leeslint
kleuren

 

Kapitaalband 
kleuren deel 1
kleuren deel 2

 

Voor niet-uitgevers